Idag blir det allt vanligare att samhället tar hjälp av olika maskiner och tekniska uppfinningar för att utföra ett arbete eller underlätta vid ett projekt, något som även appliceras på byggbranschen där många till exempel väljer att hyra en lyftkran. Just lyftkranar har vi använt oss av ända sen antikens tid, där vi har tagit de tekniker som användes då för att skapa de modeller som används idag. Med tanke på att det finns så många olika typer av lyftkranar kan det vara svårt att veta vilken modell som används till vad, och vilken variant man ska välja då man vill hyra en lyftkran för att utföra ett byggarbete. Vi har samlat de vanligaste varianterna av lyftkranar i en övergripande lista, fortsätt läsa för att få veta mer!

Lyftkranar – vilka modeller finns det?

Utbudet av lyftkranar och andra typer av lyftmaskiner är otroligt generöst och brett idag, vilket i sig härstammar från att vi genom tiderna tagit hjälp av lyftkranarna för att utföra olika byggarbeten. Förr i tiden tog man hjälp av en och samma lyftkran till det mesta, men allt eftersom tekniken utvecklades insåg man att det skulle vara bättre att skapa flera olika modeller för olika arbeten.

Då fungerade det inte riktigt på samma sätt just när det kommer till att hyra en lyftkran, och det är mer på senare tid som man börjat hyra ut en lyftkran, mobilkran, kranbil eller andra typer av kranlyft vid behov. Med andra ord har vi blivit mer medvetna och fått mer kunskap om vad som egentligen behövs, som i sin tur har utvecklat dagens utbud av olika lyftkranar.

 • Mobilkran
  En av de vanligaste modellerna av lyftkranar är mobilkranen. Denna variant byggs upp av en teleskopisk bom gjord i stål eller järn, som i sin tur är fastsatt på en platta som håller hela konstruktionen på marken. Det kan vara bra att hyra en mobilkran för större och tyngre arbeten!
 • Tornkran
  Tillsammans med mobilkranen tillhör tornkranen de vanligaste alternativen, där många väljer att hyra en tornkran på grund av dess moderna utformning och självbalanserande förmåga som känns extra säker och stabil. Vid konstruktioner av stora och höga byggnader är det passande att hyra en tornkran i och med att de är bäst att lasta på höga höjder.
 • Lastbilskran
  En annan variant av lyftkranar är lastbilskranen, vilket är en konstruktion som i många fall kan liknas vid den lite mindre modellen som kallas för kranbil. Både lastbilskran och kranbil används då ett gods ska lastas in eller ut från lastbilen, där de parkopplade armarna gör att flyttprocessen blir smidigare och mindre slitsam.
 • Pontonkran 
  Detta är den variant av lyftkran som flyter på vattenytan, och som därmed används för byggen som sker nära eller direkt på vattnet. Att hyra en lyftkran är bra vid stora byggarbeten, där just en pontonkran kommer väl till pass då det till exempel ska byggas en bro, om något ska förflyttas i hamnen, eller om gods ska lastas från eller till en båt.
Olika typer av lyftkranar