Att läsa på distans blir allt mer populärt. Inte minst för att det är ett flexibelt sätt att studera som passar de som inte har möjlighet att läsa en klassiskt utbildning, men också för att det är ett bra sätt att ta till sig kunskap som visat sig vara mycket effektivt.

Fördelen med digitala distansutbildningar är att du kan läsa samma utbildningar som alla andra – men du kan göra det när och hur du vill. Att plugga på distans innebär mycket frihet. Det enda du behöver ha tillgång till är någon typ av dator, en padda eller en smart phone, något som de flesta har nuförtiden. Många tror att en klassisk utbildning är mer effektiv, men faktum är att studier visar att de flesta enbart kan hålla omkring sex till sju saker i minnet samtidigt, något som stödjer att kunskap bör komma i små portioner. Du som läser en distansutbildning kan tillgodogöra dig kunskaper när och hur du vill, något som även passar de som inte lyckades så väl i den klassiska skolan.

Många uppskattar distansutbildningar

Du som har små barn har kanske svårt att få tiden att räcka till för att resa till en specifik plats för att gå på lektioner, då är en distansutbildning perfekt. Andra kategorier som gärna läser distansutbildningar är personer som arbetar med något som tillåter att de kan plugga på arbetstid. Det kanske är ett väktarjobb eller ett arbete som innebär mycket dötid. Även personer som bor utomlands men ändå vill studera i det svenska utbildningssystemet uppskattar distansutbildningar. På Diploma hittar du 230 olika utbildningar att välja mellan, så chanser att du ska hitta något som passar just dig är stor. På Diploma använder man en metod som kallas 70:20:10. Det betyder att sjuttio procent av kunskapen ska vara arbetsträning, det vill säga denna del av inlärningen ska ske på arbetsplatsen i din vardag där du faktiskt kan ta till dig den. 20 procent ska vara reflektion och coaching, till exempel genom samtal med kollegor och enbart 10 procent ska vara ren utbildning. Oftast så är upplägget på klassiska utbildningar det omvända.

Distansutbildningar med Diploma