I Sverige finns det ungefär 400 begravningsbyråer som är auktoriserade. Att anlita en av dessa innebär en trygghet utifrån att byrån bevisligen har utbildning och följer vissa riktlinjer. Däremot finns det självklart begravningsbyråer i Lund som utför ett utmärkt jobb utan att för den skull vara auktoriserad. Men att vara det innebär en viss kvalitetsstämpel. Att som begravningsbyrå få auktorisation innebär att man åtar sig att följa de regler som organisationen bakom denna auktorisation har uppfört. Om du anlitar ett sådant företag kan du därmed veta att de både utbildat sig enligt vissa regler och sedan följer en del riktlinjer. Auktorisationen av begravningsbyråer kan sammanfattas med sex punkter.

Utbildning
De som är medlemmar ska ha genomgått organisationens utbildning

Sed och etik
Man förväntas följa ”yrkesseden” och hålla hög etik. Om detta inte följs kan man bli utestängd.

Skriftlig bekräftelse
Kunden ska få en skriftlig bekräftelse på vad som beställts. Där ska det även framgå både fasta och rörliga kostnader.

Ansvarsförsäkring vid bouppteckning
Om bouppteckning sker av begravningsbyrån så åtar de sig att ha ansvarsförsäkring från SBF (alternativt en likvärdig försäkring).

SBF:s reklamationsnämnd
Skulle du komma i konflikt med din begravningsbyrå kan pengar från garantifonden ges. Det innebär att man som uppdragsgivare kan få ersättning så att man blir skadefri i konflikten.

Så hittar du auktoriserat företag

Det finns alltså flera fördelar i att välja en auktoriserad begravningsbyrå även om detta inte är något krav. Men hur hittar man dem? Enklaste vägen är att använda Begravningar.se. Gå till ”Hitta din Begravningsbyrå” och skriv in den stad där du söker denna hjälp. I detta exempel ska en begravningsbyrå i Lund sökas upp.
Det finns två sökrutor i sökfunktionen. Antingen söker man på byråns namn eller via ort. Det enklaste är i detta fall att skriva ”Lund” som ort för att se vilka byråer som finns i denna stad som har auktorisation. I detta fall presenteras alla begravningsbyråer i Lund samt dess närhet. Däremot kommer även andra städer också visas som har ”Lund” i namnet. Exempelvis kan även begravningsbyråer från FröLUNDa att visas vilket man bör vara observant på. I listan ser man kontaktuppgifter, om onlinebeställning kan ske, länk till deras hemsida och var byrån är belägen. Det tar alltså inte mer än någon minut att hitta en lokal auktoriserad begravningsbyrå.

Vad innebär auktoriserad begravningsbyrå?