När en ny fabriksny bil köps in ingår alltid vagnskadegaranti i flera år. Man är säker på att få hjälp om något skulle krångla. Men när begagnade bilar köps finns inte alltid garanti i någon längre utsträckning. Ibland ingår 3 månaders garanti – ibland inget alls. Genom att teckna extragaranti hos bilhandlaren ges en extra trygghet. Det innebär därmed att man köper en slags försäkring som ger en utökad garantitid. På så vis ges tryggheten att man kommer få hjälp om ett fabriksfel skulle upptäckas inom denna period.

Exempel från Jonssonbil.se

Ett bilföretag som erbjuder extra garantitid är Jonssonbil.se från Örebro. Under 12 månader ingår då följande:

Bytesrätt
Ångrar du köpet av någon orsak? Byt den mot en annan. Enda kostanden är 1500 kr vilket täcker rekonditionering. Skulle det uppkommit skador på bilen som inte täcks av garantin behöver även detta betalas vid bytet.

En grundservice
I garantin ingår en grundservice vilken därmed måste genomföras inom 1 år från att garantin tecknats.

Värdesäkring
Blir bilen stulen eller totalt förstörd ersätts bilens marknadsvärde. Men tack vare ”värdesäkring” blir ersättningen marknadsvärde + 25 %.

Självriskreducering
Vid skada betalas en självrisk på bilförsäkringen. Med detta tillägg sänks självrisken med 3000 kr om skadan har uppkommit av djurkollision, parkeringsskada eller skadegörelse.

Motor- och elektronikskydd
Uppstår det skador på motor-, elektronik- eller kraftöverföringsdelar kan detta ersättas i upp till 15 000 mil eller att bilen är 8 år.

Hyrbil
Hyrbil kan lånas under tiden som bilen är på lagning. Extra smidigt om man exempelvis pendlar till jobbet och därmed är mycket beroende av den.

Drulle
Har du spillt kaffe på sätet, råkat repa skinnklädseln med nyckeln eller haft sönder annat i inredningen? Detta täcks generellt inte av en bilförsäkring men med tillägget ”Drulle” skapas ett ekonomiskt skydd även för dessa skador.

Krishjälp
Behöver du samtalshjälp efter en traumatisk bilolycka? Även detta ingår i garantin. Däremot krävs det att bilen maximalt är 10 år och rullat max 17 000 mil. Dessutom ska service och reparationer genomföras hos dem eller hos ”anvisad verkstad”. Detta för att de därmed ska veta att reparationerna sköts på ett tillförlitligt sätt. (Informationen ovan ska enbart ses som exempel. Villkoren för Trygga Jonsson kan självklart ändrats sedan artikeln publicerats. Aktuella villkor ses på www.jonssonbil.se). Nya fordon hos Jonssonbil finns på denna sida.

Köpa extragaranti?