Inredningsarkitekt – Vad är det?

Inredningsarkitekt är en av de fyra stora inriktningar som finns inom arkitektyrket. Generellt brukar indelningen ske mot husarkitekt, inredningsarkitekt samt landskapsarkitekt och planeringsarkitekt. Det finns även något olika namn på dessa inriktningar.

Här går vi igenom vad de gör, var de jobbar och hur man hittar jobben, ytterligare hänvisar till den här sidan.

Vad gör de?

Målet är att skapa miljöer inomhus som möter ett specifikt behov. Exempelvis kan en arkitektbyrå anlitas för att utforma arbetsmiljön i ett kontorslandskap men även för att inreda en butik dit kunder kommer dagligen.

Det kan både vara på nybyggnationer, ombyggnationer och vid större renoveringar. Vid nybyggnationer samarbetar därmed både husarkitekten och inredningsarkitekten vilket därmed är en fördel om dessa arbetar på samma arkitektbyrå.

Var jobbar de?

Som inredningsarkitekt kan du jobba på en arkitektbyrå med denna inriktning. Stora företag kan även ha egna arkitekter ”in house” som därmed jobbar dagligen med planering av företagets lokaler och omgivning. Det krävs däremot mycket stora företag för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. I annat fall köper man in tjänsten när behovet finns.

Hitta jobben

Det finns knappast en enda medelstor eller större stad utan en arkitektbyrå som har inriktning mot inredning. Däremot är konkurrensen olika över Sverige. Arbetsförmedlingens prognos ”Yrkeskompassen” visar att det är stor efterfrågan i Stockholm, Göteborg samt Kalmar och Kronobergs län. Överlag är det stor brist på arbetskraft i Stockholm när det kommer till yrken som kräver längre högskoleutbildningar.

Hitta utbildningen

Det finns flera vägar man kan välja på för att bli färdigutbildad inredningsarkitekt. Den mest eftertraktade utbildningen är Konstfacket vilket är en högskola som är belägen i Stockholm. Men man kan även studera i Göteborg på HDK samt på olika designhögskolor.

Det finns även kortare och mer specifika utbildningar via Yrkeshögskolan. Även här är utbudet störst i Stockholm. De som vet i ung ålder att man vill jobba med design och grafisk utformning kan på gymnasiet välja Estetiska programmet och sedan välja inriktningen mot design. Det är inte ovanligt att man redan under denna tid får praktisera på en arkitektbyrå och därmed ta första steget mot arbetslivet. Med lite tur kan praktiken, oavsett om den är via gymnasieutbildningen eller högskoleutbildningen, leda till jobb framöver. Det är ialalfall ett tillfälle då man får en god insikt i hur arbetet sker.

Inredningsarkitekt – Vad är det?