Kamerabevakning

För den som vill ha en tryggare och säkrare arbetsplats räcker det inte alltid med bara ett överfallslarm. Trenden är dessvärre att våldsspiralen i samhället inte är på väg åt rätt håll och larm brukar sällan avskräcka tjuvar som verkligen ta sig in någonstans där det kan finnas något värt att stjäla.

Butiker, restauranger, caféer, byggarbetsplatser, lager och förråd är givetvis utsatta för risken att någon ska vilja ta sig in och stjäla eller råna. Men även större institutioner som kan locka till sig skummisar och annat löst folk bör givetvis se över sitt behov av kameraövervakning. Gårdar, jordbruk, hamnar, skolor och liknande platser drar alla till sig folk på kvällar och nattetid.

Det kan också vara värt att komma ihåg att för att ha kameraövervakning så krävs det tillstånd samt att man tydligt informerar på platsen att det finns kameror. Detta för att ingen ska kunna filmas utan personens vetskap. Bara vetskapen om att det sitter en kamera utplacerad som filmar alla rörelser en person gör brukar få de allra flesta att känna sig iakttagna och har effekten att de lämnar platsen. Detta gäller dessvärre inte personer med kriminella avsikter som bestämt sig för att begå brott. Därför är det viktigt att kamerorna är i bra skick och att uppkopplingen till larmcentralen fungerar som den ska.

Helhetslösning med Securitas Direct

Securitas direct erbjuder omfattande paket med kameraövervakning och löpande service till sina tjänster. Larmet är kopplat till larmcentral som är bevakad dygnet runt och kan assistera. Larmcentralen ser dessutom händelseförloppet i realtid och kan ge instruktioner till väktare och polis som kommit till platsen.

Med Securitas direct kameraövervakning erbjuds du paketet Observer Direct som ger dig följande. Realtidsbevakning, HD-upplösning, flera olika kameraalternativ, budgeterat pris, funktionskontroll, lagring av bild och inspelningsmaterial att använda som bevisföring. Att ha den bästa utrustningen är givetvis en viktig del för att kunna ha som bevisbörda senare och att kunna visa upp händelseförloppet från flera olika vinklar. Fördelen med att larmcentralen kan se vad som sker i realtid är uppenbar, platsen blir säkrare av att polis och väktare kan förbereda sin insats och koordinera den med direktkontakt från centralen. Snåla inte på bevakning.

Kamerabevakning