Det är otroligt viktigt att redovisningen görs enligt lagarna. För ett nytt företag kan det vara klurigt att komma i gång och veta hur allt ska hanteras. Det är också vanligt att företag som växer eller blir koncerner behöver redovisa på ett annat sätt vilket blir svårt för befintlig personal att hantera. En interim redovisningschef kan vara lösningen.

Förvissa sig om korrekt redovisning

En redovisningschef fördelar, leder och kvalitetssäkrar arbetet på en redovisningsavdelning. Chefen har ansvar över gruppen och att redovisningen görs enligt lagarna. All rapportering, kontakt med myndigheter, revisorer och skatterådgivare hanterar en redovisningschef. Redovisningschefen har ett övergripande ansvar för rapportering av skatter och moms.

  • En redovisningschef måste vara trygg i sin kompetens.
  • Chefen måste vara strukturerad, analytisk, noggrann, kommunikativ och vara en bra ledare.
  • Förändringsarbete ska vara skrämmande eller vara ett problem.

Interim redovisningschef

En interim redovisningschef arbetar på uppdragsbasis och går att anställa vid behov. För att arbeta som en interim krävs det att man har spetskompetens och bred erfarenhet. Beroende på vad företaget har för behov finns det interimschefer som har hög kompetens inom koncernredovisning eller är specialiserade för mindre bolag. En interim redovisningschef måste förutom att ha god kunskap inom branschen även kunna leda gruppen och vara socialt kompetent. Interimsföretaget Brightmill har flera år av framgångar bakom sig inom interimsförmedling.

Att kliva in på en ny arbetsplats

När en interimschef börjar arbeta på en ny arbetsplats är det underlättande om uppdragsgivaren har satt upp tydliga mål på vad som ska nås under uppdragstiden. När konsulten börjar får den veta vem denne ska rapportera till vilket är en avgörande början på kommunikationen. För att det inte ska bli några missförstånd och att rätt dokument hamnar på rätt plats krävs det att det klargörs vilka som är kontaktpersonerna i ledningsgruppen. Detta samarbete är viktigt för att kunna bolla idéer och rapportera när man hittat brister i processen. Ibland saknas arbetsrutiner för att säkerställa kvaliteten, eller exempelvis att man arbetar i dåliga system som försvårar processen. Interimschefen måste kunna ha mandat för att lätt gå in och ändra detta för att arbetet ska flyta på smidigt. Ibland är det känsligt att komma in som ny och ha mycket åsikter, men med rätt kommunikation är det inte ett långvarigt problem.

Interim redovisningschef– för att redovisningen ska vara korrekt