Ett stambyte innebär ett stort ingrepp i fastigheten och både som boende och fastighetsägare är det inte alltid självklart varför detta måste göras. Inte heller hur ofta det behöver genomföras eller om det möjligen finns andra alternativ är det alla som vet om. Läs mer om varför man behöver byta stammarna och annan bra information kring ämnet nedan.

Varför stambyte?

Varför är det egentligen så viktigt att genomföra ett stambyte? Det är en fråga som säkert ganska många ställer sig och det finns säkert även dom som struntar i det, för att det känns besvärligt, dyrt och kanske till och med onödigt. Besvärligt och dyrt är det absolut men onödigt är det inte, eftersom gamla rör och ledningar kan göra stor skada på en fastighet. Om rören brister eller står under en lång tid med läckage kan fastigheten drabbas av svåra vatten, – och fuktskador – vilket i sin tur kommer att bli ännu mer besvärligt och dyrt.

Varför det är viktigt med stambyte är alltså egentligen av den enkla anledningen. Gamla rör och ledningar kan dessutom ge andra problem, så som återkommande stopp och liknande.

Hur ofta?

Hur ofta behöver man då genomföra ett stambyte, och hur vet man att det börjar bli dags? Det finns lite olika bud på hur lång livslängd stammarna har – en del säger 30-35 år och andra så mycket som 60 år. Det beror lite på vilket material dom är gjorda av och när det gjordes senast, då nyare metoder och material kan ge en längre hållbarhet.

Vet man att det har gått minst 30 år kan det vara värt att utföra en besiktning för att kontrollera skicket. Ser det bra ut kanske man kan vänta i 10 år till. Det finns även några tecken som kan indikera på att det är dags:

  • Återkommande stopp
  • Läckage

Reparera i stället för att byta ut

Det finns faktiskt ett alternativ till stambyte som går snabbare och enklare att genomföra, samt att det är betydligt billigare. Det är en relativt ny metod som kallas för relining och innebär att man reparerar rören i stället för att byta ut dom.

Varför väljer då inte alla detta, i stället för att byta stammarna? Dels för att det är relativt nytt och okänt, dels för att det inte ersätter ett byte. Genom att reparera rören kan man öka livslängden med ganska många år, vilket gör det till en bra tillfällig lösning. Ett regelrätt stambyte kommer dock vara nödvändigt förr eller senare.

Varför behöver man genomföra stambyte?