Högre behörighet av körkort, det vill säga grupp II och grupp III, kräver att du bifogar ett läkarintyg för högre behörighet. För att få ett godkänt läkarintyg behöver läkaren gå igenom ett flertal punkter. På så sätt kan arbetsgivaren och Transportstyrelsen försäkra sig om att personen kan utföra sitt jobb på ett säkert sätt.

Hur ser läkarundersökningen ut?

Läkaren har en tydlig blankett där allt som ska undersökas är angivet. Blanketten anger vilken körkortsbehörighet som intyget avser och den ställer enkla frågor som läkaren och patienten behöver besvara. Detta är ett standardformulär och är inget märkvärdigt. Det går på några minuter. Först och främst behöver patientens syn undersökas. Detta är kanske den viktigaste aspekten när det kommer till läkarintyget, en förare vars syn är begränsad kan inte alltid köra ett fordon på ett säkert sätt. Några av de punkter som undersöks är om det finns tecken på synfältsdefekter, om patienten har progressiva ögonsjukdomar, om det förekommer ögondarrningar och så vidare. Om någon av dessa frågor besvaras med ett ja kan denna del av läkarintyget behöva utföras av en specialist.

Andra delar som undersöks är hörsel och balanssinne. Vissa körkortsbeteckningar kräver att läkaren undersöker patientens förmåga att uppfatta en vanlig samtalsstämma från fyra meters håll. Detta gäller bland annat för förare som ska köra buss eller taxi. Patientens rörelseförmåga undersöks, bland annat genom att undersöka om det förekommer sjukdomar som kan påverka förarens förmåga att köra fordonet på ett säkert sätt. Om det finns sjukdomar eller nedsättningar ska dessa anges. Buss- och taxiförare behöver även kunna hjälpa passagerare att ta sig in och ut ur bussen/taxin samt hjälpa till med bältet.

Undersökning av sjukdomar

En viktig del av läkarintyg för högre behörighet i Stockholm är att undersöka förekomsten av sjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, epileptiska anfall, njursjukdomar, kognitiva störningar, sömn- och vakenhetsstörningar är några exempel av de sjukdomar som undersöks. Blanketten frågar även efter eventuella psykiska sjukdomar, utvecklingsstörningar samt om patienten har missbrukat alkohol, droger eller starka läkemedel. Slutligen får läkaren göra en bedömning om patienten uppfyller Transportstyrelsens krav för körkortet. I vissa fall behövs ytterligare en undersökning som utförs av en specialist.

Läkarintyg för högre behörighet av körkort i Stockholm