Hedgefonderna har inte direkt rosat marknaden de senaste åren. Många hedgefonder har haft en negativ värdeutveckling och vissa har minskat ordentligt i värde. Att investera i hedgefonder kan vara ett bra alternativ till att investera i andra typer av fonder. Det gäller dock att välja hedgefond med omsorg. Genom att ägna lite tid åt att läsa på om de olika fonderna ger man sig själv bättre förutsättningar för att välja en bra sådan.

Olika typer av hedgefonder

Det finns dessutom olika typer av hedgefonder och de har förstås givit spararna olika bra resultat. De tre vanligaste typerna av hedgefonder är multistrategi, kort/lång och modellfonder.

Multistrategi kallas de hedgefonder vars placeringsstrategi är att placera i andra hedgefonder. Denna typ av hedgefond anses vara säkrare än de övriga två typerna av hedgefonder. Ett exempel på en sådan fond är Advisor Multihedge, som du kan läsa mer om här nedanför.

Kort/lång är en typ av hedgefond som kan spekulera i såväl uppgång som nedgång på börsen. Den här typen av hedgefond ökar ofta lite mindre än andra fonder när börsen stiger, men faller heller inte lika tungt vid nedgång på börsen. Historiskt sett har dock denna typ av hedgefonder inte givit spararna ett särskilt gott skydd vid börskrascher.

Modellfonder är fonder som styrs av modeller som har tagits fram av datorer. Tanken bakom dessa fonder är att inte låta irrationella människor fatta besluten utan istället känslokalla maskiner. Denna typ av fond kan prestera bra när det går dåligt för andra värdepapper i din portfölj.

Advisor Multihedge

Advisor Multihedge är en hedgefond som placerar i såväl svenska som utländska hedgefonder, vilka ofta är svåra att komma åt för den enskilde spararen. Fonden investerar i de som förvaltaren anser vara de för tillfället bästa hedgefonderna på världsmarknaden. De flesta av de hedgefonder som Advisor Fondförvaltning har fastnat för är europeiska sådana.

Antalet fonder som Advisor Multihedge placerar i ska generellt sett vara mellan 15 och 25, och inget innehav i något av fonderna ska överstiga 10 procent av fondens totala värde. Denna fond har haft en värdeökning om cirka 10 procent per år under de tre senaste åren. Avkastningskurvan har dessutom varit jämnare än den svenska börsens dito.

Hedgefonder ute i kylan