Det finns sedan ett antal år tillbaks möjlighet att få stöd i form av personlig assistans. Detta är någonting som haft stor effekt och som hjälpt många människor att kunna leva ett friare liv. Det handlar om LSS. Detta är inte någonting nytt i sig, men att man kan få personlig assistans är någonting man inte tidigare haft möjlighet till. Inom LSS finns en hel del olika stöd man kan få ta del av. Personlig assistans är långt ifrån det enda alternativet. För att få assistans krävs att man har ett vårdbehov som kräver hjälp kontinuerligt. Bland annat tittar man på individens möjlighet att klä sig, sköta hygien, kommunicera, äta, samt om det finns andra utmaningar som kräver specialutbildad personal.

Assistansanordnare

Den som beviljats personlig assistans kan höra av sig till en assistansanordnare för att hitta personliga assistenter. Detta är företag som jobbar helt och hållet med att ordna assistans för den som beviljats sådan. Den som är brukare av tjänsten får ersättning som skall täcka alla kostnader till assistansanordnare. Samtidigt är detta inte den enda möjligheten för den som önskar assistans. Det finns även en möjlighet att bilda företag, kooperativ alternativt själv rekrytera sin personal. Man blir i dessa fall arbetsgivare och får därmed även arbetsgivaransvar. Någonting som för vissa kan vara utmärkt och för andra innebära svårigheter.

Här finns ytterligare att ta del av i fråga om assistansanordnare.

Det finns ingen egentlig utbildning för den som vill jobba inom personlig assistans. Även om det kan önskas finnas någon vårderfarenhet är det inte alltid detta krävs. I vissa fall kan det istället handla om att man skall ha ett gott förtroende för varandra. I och med att relationen blir mycket personlig kan det kännas svårt att anlita vissa personliga assistenter även om de har all erfarenhet som krävs. Det är helt och hållet upp till brukaren att avgöra vem som skall anlitas och inte. Detta är inte någonting en assistansanordnare kan påverka. Det står även brukaren fritt att när som helst byta assistansanordnare eller personlig assistent om det skulle behövas. Det går ofta att hitta alternativa företag om man helt vill byte utförare.

Personlig assistans i vardagen