Många väljer att installera hemlarm för att göra bostaden både mer trygg och mer säker. I första hand är det inbrott och liknande man vill förändra men många ställer sig frågan om det verkligen ger ett skydd – eller om det är en onödig investering. Tyvärr finns inget enkelt svar på den frågan – men däremot flera olika synvinklar att granska den från.

Många fördelar med hemlarm

Visst finns det många fördelar med att låta installera ett hemlarm. Många upplever en ökad trygghet av att bara veta att det finns där och självklart kan det minska risken för inbrott och liknande – annars skulle det knappast användas så flitigt som det gör. Den ökade tryggheten och den minskade risken att bli utsatt är den övervägande faktorn bland många som väljer att skaffa ett hemlarm – men även det faktum att hjälp kan skickas till platsen snabbt om något skulle hända, samt att dagens system är mer än bara ett skydd mot inbrott.

Med ett komplett larmsystem kan man även:

  • Få ett bättre brandlarmsystem
  • Hålla koll på hemmet – även när man inte befinner sig där

Alla tjuvar räds inte larm

Även om ett hemlarm till viss del kan minska risken för att bli utsatt för brott så tar det inte bort den helt och hållet. Tillfälligheter kan göra att utgången bli en annan och dessvärre finns en del erfarna ligor som inte tar hänsyn till hur vida det finns ett larm eller inte. Dessa vet precis hur larmen fungerar och hur lång tid dom har på sig att gå igenom bostaden efter värdesaker innan någon hunnit ta sig till platsen för att se vad som pågår.

Hur ska man tänka?

Att veta hur man ska tänka när det kommer till hemlarm är inte helt enkelt. Det finns många saker att fundera på, förutom fördelarna och nackdelarna. Pris och typ av larm är två saker och sedan behöver man såklart fundera på om man tycker att det är värt det, även om det inget skydd är helt komplett.

Om ett hemlarm hade gjort bostaden 100% säker från inbrott och liknande hade troligen ännu fler valt att skaffa ett. Och det faktum att det fortfarande finns många som inte tycker sig ha behov av ett larm visar också på det. Det viktigaste är dock att fundera på hur man själv känner – kommer tryggheten i hemmet att ökas kan det vara väl värt att överväga ett larm ändå.

Gör ett hemlarm bostaden säkrare?